Polscy olimpijczycy

Fundacja „Droga na szczyt”  to organizacja powołana do życia dzięki
staraniom i wysiłkowi kilku osób, działających w sporcie od wielu lat.
Mamy w swoim gronie byłych sportowców, dietetyków, psychologów, trenerów
personalnych i lekarzy. Takiej grupie osób udaje się tworzyć projekty
niesamowite, mające pozytywny oddźwięk na zewnątrz. Projekty w pierwszej
kolejności poruszające serca. Zachęcamy do aktywności, mimo różnych
przeszkód, zwłaszcza finansowych, logistycznych, a nawet zdrowotnych.
Nie zapominamy o starszych osobach, także o kombatantach, których
staramy się wspierać. Aktywizujemy młode pokolenia, doradzając także na
różnych szczeblach rozwoju i sportowej kariery.

Hynka 18/U23 | 80-465 Gdańsk | NIP 584 280 88 11 | KRS 0000923846