Polscy olimpijczycy

POLSCY OLIMPIJCZYCY

Idea olimpizmu liczy sobie tysiące lat, narodziła się w starożytnej Grecji. Na współczesny grunt
przeszczepił ją francuski baron Pierre de Coubertin, który uważany jest za ojca nowożytnego ruchu
olimpijskiego.
Według definicji zawartej w Karcie Olimpijskiej olimpizm jest filozofią życia, chwalącą i łączącą w
zrównoważoną całość jakość ciała, woli i umysłu. Dzięki połączeniu sportu z kulturą i edukacją olimpizm
dąży do krzewienia sposobu życia opartego na wychowawczych wartościach dobrego przykładu, radości
z wysiłku, poszanowaniu uniwersalnych podstawowych zasad etycznych oraz odpowiedzialności
społecznej. Jednym z głównych celów olimpizmu jest dostosowanie sportu do harmonijnego rozwoju
człowieka.
Pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie odbyły się 1896 r. w Atenach. Od 1924 r. organizowane są
także igrzyska zimowe (pierwsza edycja miała miejsce w Chamonix). Po odzyskaniu niepodległości
polscy sportowcy po raz pierwszy uczestniczyli w zmaganiach olimpijskich w 1924 r. – najpierw we
wspomnianym Chamonix, potem w letnich igrzyskach w Paryżu, gdzie zdobyli też pierwsze medale. W
sumie w całej historii wywalczyli ich 337 – 84 złote, 101 srebrnych oraz 152 brązowe.
Na naszej stronie znaleźć można historię wszystkich olimpijskich startów Polaków, sylwetki tych, którzy
odnosili największe sukcesy, niesamowite historie z ich udziałem, a także zestawienie wszystkich
medalistów.

Partnerzy

Dofinansowanie

dofinansowanie_ze_srodkow